Konieczność optymalizacji kosztów osobowych przedsiębiorstwa jest obecnie standardem w każdej firmie. Dlatego też coraz powszechniejsze staje się stosowanie elastycznych form zatrudnienia pracowników takich, jak np. praca tymczasowa.

Pod postacią pracy tymczasowej kryje się korzystanie w swoim przedsiębiorstwie z pracowników zatrudnionych przez firmę zewnętrzną – Agencję Pracy Tymczasowej np. Magna Era.

W pracy tymczasowej występują trzy strony: Agencja Pracy Tymczasowej, Pracownik Tymczasowy, który podpisuje umowę o pracę z agencją, Pracodawca Użytkownik, do którego na podstawie stosownej umowy z agencją pracy tymczasowej, oddelegowywani są pracownicy tymczasowi.

Praca tymczasowa cieszy się ogromną popularnością w firmach, gdzie występują wahania wielkości produkcji, czy zleceń i w związku z tym istnieje konieczność dostosowania zatrudnienia do aktualnych potrzeb firmy. Praca tymczasowa jest dla wielu pracodawców idealnym rozwiązaniem w okresie wakacyjnym i urlopowym, czy

też w przypadku zastępstw etatowych pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich lub macierzyńskich.

Praca Tymczasowa daje liczne korzyści dla firma decydujących się na skorzystanie z tej usługi. Kwestie związane z zatrudnianiem pracowników w oparciu o ten system, nie odbiegają od tych, związanych z „normalnym” zatrudnianiem. Głównym celem jest redukcja kosztów osobowych. Odbywa się to wieloetapowo poprzez zlecenie Magna Era wszelkich czynności i obowiązków związanych z zatrudnieniem. Zleceniodawca, czyli Pracodawca użytkownik zostaje odciążony od żmudnej obsługi administracyjno-kadrowej wybranej grupy pracowników. Wszelkie koszty obsługi kadrowo-płacowej oraz obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy przechodzą na Magna Era. Firma użytkownika oszczędza czas i pieniądze, bo koncentruje się na swojej głównej działalności, a poszukiwaniem nowych pracowników, w tym rekrutacją i selekcją zajmuje się Agencja Pracy Tymczasowej Magna Era.

W przypadku leasingu pracowników tymczasowych koszty te są znane z góry. Nie występują tutaj żadne koszty związane ze zwalnianiem pracowników, czy koszty związane z okresami wypowiedzenia, czy ewentualnym chorobowym.

Absencja urlopowa, czy chorobowa pracownika tymczasowego jest niezauważalna: w miejsce nieobecnego pracownika tymczasowego oddelegowywany jest inny pracownik, mający za zadanie wykonywać tę samą pracę, w takim samym zakresie i jakości, jak jego poprzednik.

Pracodawca użytkownik nie musi udzielić zgody na urlop wypoczynkowy pracownika tymczasowego przez pierwsze 6 miesięcy wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika.

Agencja pracy ma możliwość wielokrotnego zatrudnienia i oddelegowania do pracy u Was dowolnej ilości pracowników zatrudnionych na czas określony.

Możliwość zastąpienia pracownika nie spełniającego oczekiwań, innym pracownikiem o takich samych kwalifikacjach, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Leasing pracowniczy pozwala w relatywnie tani i efektywny sposób sprawdzić przyszłych pracowników, bez konieczności ponoszenia zbędnego ryzyka. Jeśli pracownik tymczasowy spełni Państwa oczekiwania – możecie zatrudnić go na stałe w swoim przedsiębiorstwie.

Magna Era ma obowiązek formalnego zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy.

Ponadto, agencja pracy tymczasowej przejmuje na siebie obowiązek skierowania pracownika na badania lekarskie oraz wszelkie obowiązki wynikające z Kodeksu pracy (akta osobowe, naliczanie i wypłata wynagrodzeń, rozliczenia z ZUS i US itd.)

Do obowiązków Pracodawcy Użytkownika należy: przeprowadzenie szkolenia BHP, zapewnienie odzieży roboczej, nadzorowanie pracy oraz ewidencjonowanie czasu pracy Pracowników Tymczasowych. To wszystko. Całą resztę obowiązków przejmuje Magna Era.

Stawka wynagrodzenia jest zależna od pracodawcy użytkownika oraz uwarunkowań rynkowych. Zgodnie z zapisami ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, pracodawca użytkownik ma obowiązek informować agencję pracy tymczasowej o wynagrodzeniu za pracę, która ma być wykonywana przez pracownika tymczasowego (z uwzględnieniem regulaminu pracy lub np. zapisów w zakładowym układzie zbiorowym). Należy także pamiętać, iż wynagrodzenie brutto pracownika tymczasowego nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Pracownikowi tymczasowemu przysługują dwa dni urlopu wypoczynkowego za każde 30 dni pozostawania w dyspozycji pracodawcy użytkownika. Pracownikowi Tymczasowemu udziela się urlopu w dni, które byłyby dniami roboczymi dla Pracownika.

PolandRussia