Strona główna

PROBLEMY Z DŁUŻNIKAMI? A KTÓŻ ICH NIE MA W DZISIEJSZYCH CZASACH!

Niestabilna sytuacja gospodarcza w kraju, niespójny, niewydolny i skomplikowany system prawny regulujący działalność gospodarczą powodują, że każdy przedsiębiorca staje się wierzycielem borykającym się z przeterminowanymi, niespłaconymi należnościami. Zawsze znajdą się dłużnicy, którzy nie chcą lub nie mogą płacić albo opóźniają spłatę należności w nieskończoność, powodując tym samym zatory płatnicze u wierzyciela (Państwa) w efekcie generując brak płynności finansowej.

Jesteśmy od tego, aby zapobiegać takim sytuacjom, jak również egzekwować należności bez naruszania dobrych relacji, które wypracowaliście Państwo w toku dotychczasowej współpracy z kontrahentami.

Dodatkowo Spółka zajmuje się restrukturyzacjami firm: organizacyjnymi i finansowymi.

- wykwalifikowany i doświadczony personel,
- zaawansowany system zarządzania informacjami,
- efektywne procedury działania,
- nowoczesne zaplecze techniczne.

Jeśli już mają Państwo problem z dłużnikiem lub chcielibyście go w przyszłości uniknąć, to zapraszamy do współpracy.