Problemy z dłużnikami?

A któż ich nie ma w dzisiejszych czasach.

Niestabilna sytuacja gospodarcza w kraju, niespójny, niewydolny i skomplikowany system prawny regulujący działalność gospodarczą powodują, że każdy przedsiębiorca staje się wierzycielem borykającym się z przeterminowanymi, niespłaconymi należnościami. Zawsze znajdą się dłużnicy, którzy nie chcą lub nie mogą płacić albo opóźniają spłatę należności w nieskończoność, powodując tym samym zatory płatnicze u wierzyciela (Państwa) w efekcie generując brak płynności finansowej. Jesteśmy od tego, aby zapobiegać takim sytuacjom, jak również egzekwować należności bez naruszania dobrych relacji, które wypracowaliście Państwo w toku dotychczasowej współpracy z kontrahentami.

Usługi

Zapraszamy Państwo do zapoznania się z szerokim wachlarzem naszych usług.

Pieczęć prewencyjna

Pieczęć z logiem Magna Era i tekstem prewencyjnym służy do stemplowania dokumentów sprzedaży. Przy nawiązaniu stałej współpracy, uzyskują Państwo prawo do sygnowania wszystkich wystawianych faktur,

Czytaj dalej
Windykacja pozasądowa

Celem pozasądowej windykacji należności jest polubowne odzyskanie zaległych płatności przy zachowaniu pozytywnych relacji pomiędzy Klientem a Dłużnikiem poprzez zastosowanie profesjonalnych narzędzi windykacyjnych.

Czytaj dalej
Windykacja sądowa

Celem windykacji sądowej jest odzyskanie należności w drodze procesu sądowego, reprezentowanie Klienta (wierzyciela) w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym, w dochodzeniu roszczeń finansowych.

Czytaj dalej
Outsourcing

Wykorzystanie zewnętrznej firmy windykacyjnej pozwala na zmniejszenie kosztów związanych z egzekwowaniem należności przeterminowanych. 

Czytaj dalej
Monitoring należności

Proponujemy pomoc, polegającą na monitorowaniu (bieżącej kontroli) terminów spływu należności. Stałe lub cykliczne, telefoniczne monitorowanie należności powierzonej bazy kontrahentów w przeddzień lub w dniu wymagalności

Czytaj dalej

Kontakt

Zapraszamy do skontaktowania się z naszym biurem.

Kontakt

Zapraszamy serdecznie do skontaktowania się z naszym biurem poprzez formularz obok lub korzystając z numerów telefonów znajdujących się w stopce.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą polityką prywatności.

 ul. Żółkiewskiego 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski

 62 737 50 90

 biuro@magnaera.pl